2014

„A 21 – Aktuelle Kunst aus Japan
25.04.-11.05.2014

Künstlerhaus Sootbörn
Sootbörn 22
22453 Hamburg
www.kuenstlerhaus-sootboern.de

Schirmherrschaft:
Botschaft von Japan in der Bundesrepublik Deutschland in Berlin www.de.emb-japan.go.jp
Konsulat von Japan in Hamburg  www.hamburg.emb-japan.go.jp
Goethe Institut Osaka  www.goethe.de
Mit freundlicher Unterstütung der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg 
www.hamburg.de

 

Künstlerliste: Aishu Gen, Akemi Shuno, Akiko Mortat, Chika Fujiwara, Eiko Negishi, Fusayo Kishino, Hisayo Fukuyoshi, Hsiang-Liang Hsu, Hsieh Ting-Hua, Huamng Feng-Jye, Huang Hsiang, Huang Ming-Ying, Isao Komatsu, Lemon Minakata, Masako Fukuoka, Masako Matsumura, Masashi Suzuki, Mineyo Nakamura, Mitsuko Chapa Miyakawa, Nao Moritsu, Nobuyoshi Watanabe, Ryohsuke Yamauchi, Shuang-Hua Yen, Teruko Katao, Tomio Matsuda, Toshiko Suehisa, Yoko Aoyama, Yukari Fujimoto, Yumiko Okazaki

 

Kommentare sind geschlossen.